UroNews jest internetową gazetą redagowaną
przez Stowarzyszenie Urologii Akademickiej
(e-mail:urologia@wum.edu.pl)

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w urologii. Zasubskrybuj naszą gazetkę "Uronews"

@

Opublikowano:

Śmiertelność wśród mężczyzn z zaawansowanym rakiem prostaty wyłączonych z badania ProtecT.


Głównym celem analizy była ocena śmiertelności u pacjentów z uogólnionym miejscowo zaawansowanym lub zlokalizowanym rakiem stercza wysokiego ryzyka (cT3/cT4 i/lub PSA > 20 ng/ml), którzy zostali zdiagnozowani dzięki badaniom przesiewowym przy użyciu PSA. Osoby poddane leczeniu radykalnemu (prostatektomia radykalna lub radioterapia) miały śmiertelność ogólną oraz spowodowaną nowotworem na poziomie 14% i 5%, odpowiednio, z medianą czasu obserwacji wynoszącą 7,4 roku. Z kolei ogólna śmiertelność osób nieleczonych radykalnie wyniosła 38%. Ważnymi punktami w podsumowaniu analizy są: 1) radykalne leczenie raka gruczołu krokowego zlokalizowanego wysokiego ryzyka oraz miejscowo zaawansowanego cechują się niską śmiertelnością, 2) wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia zaawansowanego raka gruczołu krokowego zmniejsza śmiertelność w tej grupie pacjentów (w porównaniu do innych badań).

 


Mortality Among Men with Advanced Prostate Cancer Excluded from the ProtecT Trial.
Thomas J. Johnston, Greg L. Shaw, Alastair D. Lamb, Deepak Parashar,David Greenberg, Tengbin Xiong, Alison L. Edwards, Vincent Gnanapragasam, Peter Holding, Phillipa Herbert, Michael Davis, Elizabeth Mizielinsk, J. Athene Lane, Jon Oxley, Mary Robinson, Malcolm Mason, John Staffurth, Prasad Bollina, James Catto, Andrew Doble, Alan Doherty, David Gillatt, Roger Kockelbergh, Howard Kynaston, Steve Prescott, Alan Paul, Philip Powell, Derek Rosario, Edward Rowe, Jenny L. Donovan, Freddie C. Hamdy, David E. Neal.

Eur Urol. 2017;71(3):381-388

Powrót