UroNews jest internetową gazetą redagowaną
przez Stowarzyszenie Urologii Akademickiej
(e-mail:urologia@wum.edu.pl)

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w urologii. Zasubskrybuj naszą gazetkę "Uronews"

@

Opublikowano:

Terapia dopęcherzowa w leczeniu nienaciekającego raka pęcherza moczowego. Przegląd systematyczny i metaanaliza.


Artykuł przedstawia porównanie skuteczności preparatów dopęcherzowych, które zostało opracowane na podstawie 144 prac naukowych, wyselekcjonowanych z 4245 publikacji powiązanych z tematem. Zastosowanie terapii dopęcherzowej w porównaniu do samej TURBT redukuje ryzyko nawrotu o 20-44%. BCG terapia w porównaniu z doksorubicyną, epirubicyną, interferonem i tiotepą skutkuje najmniejszą ilością nawrotów, a dodatkowo jako jedyna zmniejsza ryzyko progresji raka. Z drugiej strony cechuje się największą ilością powikłań miejscowych i ogólnych. Warte uwagi pozostaje, że zmniejszona dawka BCG, dając mniej powikłań, nie obniża skuteczności leczenia. Niestety nie wykazano, aby jakakolwiek ze stosowanych dopęcherzowo substancji istotnie zmniejszała śmiertelność, w tym także BCG terapia podtrzymująca. Przedstawione wyniki pokrywają się ze wcześniejszymi analizami oraz są zgodne z aktualnymi wytycznymi EAU.

 


Intravesical Therapy for the Treatment of Nonmuscle Invasive Bladder Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Chou R., Selph S., Buckley D.I., Fu Rongwei, Griffin J.C., Grusing S., Gore J.L.
J Urol. 2017 May;197(5):1189-1199.
doi: 10.1016/j.juro.2016.12.090.

Powrót