UroNews jest internetową gazetą redagowaną
przez Stowarzyszenie Urologii Akademickiej
(e-mail:urologia@wum.edu.pl)

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w urologii. Zasubskrybuj naszą gazetkę "Uronews"

@

Opublikowano:

Leczenie nykturii u mężczyzn z objawami z dolnych dróg moczowych: Przegląd systematyczny zespołu ekspertów zajmujących się tematyką objawów z dolnych dróg moczowych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.


Celem przeglądu była ocena i porównanie dostępnych opcji terapeutycznych w leczeniu nykturii
 u mężczyzn. Jako główne punkty końcowe analizy wzięto pod uwagę skuteczność zmniejszenia epizodów nykturii oraz wpływ leczenia na jakość życia pacjentów. Autorzy podkreślili, że nykturia jest objawem, a nie jednostką chorobową, związanym zarówno z chorobami układu moczowego jak 
 i chorobami systemowymi. W związku z czym ważna jest kontrola przyczyn wpływających na nasilenie dolegliwości (np. cukrzyca lub niewydolność serca). Za rekomendowane w leczeniu uznano modyfikację trybu życia, desmopresynę, antagonistów receptorów α-1 adrenergicznego (u mężczyzn z nykturią towarzyszącą objawom z dolnych dróg moczowych), leki antymuskarynowe (z nykturią towarzyszącą zespołowi pęcherza nadreaktywnego), inhibitory 5α-reduktazy (u mężczyzn
 z przerostem prostaty), a także terapię diuretykami (w przypadku poliurii nocnej).

 


Medical Treatment of Nocturia in Men with Lower Urinary Tract Symptoms: Systematic Review by the European Association of Urology Guidelines Panel for Male Lower Urinary Tract Symptoms.
Vasileios I. Sakalis, Markos Karavitakis, Dina Bedretdinova, Thorsten Bach, J.L.H. Ruud Bosch, Mauro Gacci, Christian Gratzke, Thomas R. Herrmann, Stephan Madersbacher, Charalampos Mamoulakis, Kari A.O. Tikkinen, Stavros Gravas, Marcus J. Drake.
Eur Urol (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2017.06.010.

Powrót