UroNews jest internetową gazetą redagowaną
przez Stowarzyszenie Urologii Akademickiej
(e-mail:urologia@wum.edu.pl)

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w urologii. Zasubskrybuj naszą gazetkę "Uronews"

@

Opublikowano:

Cytoredukcyjna nefrektomia radykalna w raku nerki (RCC) u pacjentów z czopem nowotworowym.


Celem przytaczanego badania jest weryfikacja, czy metody oceny ryzyka (np. modele MSKCC, IMDC czy MDACC) są w stanie przewidzieć całkowite przeżycie (OS) po cytoredukcyjnej nefrektomii radykalnej u pacjentów z mRCC (rak nerki z przerzutami) z czopem nowotworowym. Dane zostały zebrane w 5 instytucjach (w latach 2000-2014r.) i poddane analizie. Do analizy włączonych zostało 427 pacjentów z mRCC i czopem nowotworowym. Pacjenci z czopem w żyle głównej górnej sięgającym powyżej przepony (T3c) mieli zdecydowanie niższe całkowite przeżycie, niż pacjenci
 z czopem jedynie w żyle nerkowej – 9,2 miesiąca vs 21,7 miesiąca. Niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla (OS) były: poziom dehydrogenazy mleczanowej (LDH) (p=0,003) obecność systemowych objawów (p=0,003), obecność czopa sięgającego powyżej przepony (p=0,02) oraz obecność cech sarkomatoidalnych (tylko duże niejednorodne guzy poddane biopsji przed operacją) (p=0,005). U pacjentów z oczekiwanym niskim prognozowanym całkowitym przeżyciem powinno się rozważyć neoadjuwantową terapię systemową w ramach badań klinicznych. Schemat leczenia
 u każdego tego typu pacjenta powinien być ustalany indywidualnie.

 


Cytoreductive Nephrectomy Renal Cell Carcinoma Patients with Venous Tumor Thrombus.
Jason Abel, Philippe E. Spiess, Vitaly Margulis, Viraj A. Master, Michael Mann, Kamran Zargar, Leonardo D. Borregales, Wade J. Sexton, Datta Patil, Surena F. Matin, Christopher G. Wood, Jose A. Karam.The Journal of Urology, 2017, 10.1016/j.juro.2017.03.011.

Powrót